IEEE ICCC
 

Committee at a Glance


General Chairs
Abbas Jamalipour, Univ. of Sydney
Xinsheng Zhang, VP & Secretary General of CIC

Steering Committee
Khaled B. Letaief, Chair, HK Univ. of S&T
Yinghai Zhang, Vice Chair, CIC
Ke Gong, Vice Chair, Nankai Univ.
Zhen Yang, Vice Chair, Nanjing Univ. of P&T
Kwang-Cheng Chen, Natl. Taiwan Univ.
Zhisheng Niu, Tsinghua Univ.
Xuemin S. Shen, Univ. of Waterloo
Jun Shu, Huawei Technologies
Steve Weinstein, CTTC Services Co.

Technical Program Chairs
Jiandong Li, Xidian Univ.
Shuguang (Robert) Cui, Texas A&M Univ.
Yang Yang, WiCO, Shanghai
Tomohiko Taniguchi, Fujitsu Lab. LTD.
Guang Shi, CIC

Symposia Chair
Xiaohong Jiang, Future Univ.

Publicity Chair
Ting Qian, ComSoc
Max Loskutnikov, ComSoc
Xijun Wang, Xidian Univ.

Publication Chair
Xin Hu, CIC

Registration Chair
Debora Kingston, ComSoc
Wei Liu, Xidian Univ.

Local Arrangement Chairs
Cailing Gao, Telecom. Administration, Shaanxi
Yanxia Li, CIC
Ruonan Zhang, Northwestern Polytechnical University

Treasurers
Bruce Worthman, ComSoc

Workshops (WS) Chairs
Yingjun (Angela) Zhang, Chinese Univ. of HK
Chengxiang Wang, Heriot-Watt Univ.

Industry and Academic Panels (IAP)Chairs
Yang Yang, WiCO
Tomohiko Taniguchi, Fujitsu Lab. LTD.

 


 


COMMITTEE AT-A-GLANCE >>

STEERING COMMITTEE >>

EXECUTIVE COMMITTEE >>

TECHNICAL PROGRAM
COMMITTEE >>

home       about       committee       call for papers       registration     program       hotel&travel      nondiscrimination policy             © 2012 IEEE Communications Society